Musikk

I 2011 sette me opp nokre mikrofonar på Grønnerud i Flatdal og tok opp nokre låtar frå øvinga. Me åtvarar mot stor innleving med vekslande seriøsitet!